Werken bij Ovenbouw Holland

disclaimer

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op deze werken-bij website van Ovenbouw Holland Group. Door de website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd of aangepast zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ovenbouw Holland Group

Uitsluiting van aansprakelijkheid en beschikbaarheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd, echter bestaat de mogelijkheid dat de informatie die op deze site wordt aangeboden, niet volledig is of onjuistheden bevat. De Omgevingstafel garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren en wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Ovenbouw Holland Group is daarnaast in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Ovenbouw Holland Group of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Ovenbouw Holland Group. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Ovenbouw Holland Group.

Meer weten? Stel hier je vragen of solliciteer direct!

Voornaam
Achternaam
Email
Telefoonnummer
Toelichting
Bijlage
Maximum file size: 10 MB